Filed patents

Domestic patents

 1. L. Fiedor, K. Urbańska, G. Stochel, patent nr 212930, „Nowe pochodne chlorofilu, sposób otrzymywania nowych pochodnych chlorofilu oraz preparaty zawierające nowe pochodne chlorofilu”, właściciel: Uniwersytet Jagielloński, data uzyskania 19.04.2012.
 2. K. Szaciłowski, A. Podborska; patent nr 218306; „Modyfikowany powierzchniowo dwutlenek tytanu, sposób wytwarzania modyfikowanego powierzchniowo dwutlenku tytanu i zastosowanie modyfikowanego powierzchniowo dwutlenku tytanu”; właściciel: Uniwersytet Jagielloński; data uzyskania 23.12.2013.
 3. P. Łabuz, W. Macyk, G. Stochel, P.B. Heczko, M. Strus; patent nr 220028; „Nanokrystaliczny fotokatalizator aktywny w świetle widzialnym w postaci transparentnych roztworów koloidalnych, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie”; właściciel: Uniwersytet Jagielloński; data uzyskania 19.11.2014.
 4. Przemysław Łabuz, Wojciech Macyk, Grażyna Stochel, Piotr B. Heczko, Magdalena Strus, patent nr 221359, „Nanokrystaliczny koloid fotokatalityczny, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie”, właściciel: Uniwersytet Jagielloński; data uzyskania 12.05.2015.
 5. Wojciech Macyk, Marta Buchalska, Mateusz Trochowski, Przemysław Łabuz, patent nr 224584, do zgł. patent. nr P.406707 (30.12.2013), „Wielowarstwowy fotokatalizator aktywowany światłem widzialnym i sposób jego otrzymywania”, właściciel: Uniwersytet Jagielloński; data uzyskania 3.06.2016.
 6. M.Z. Pacia, M. Pacia, K. Czamara, A. Kaczor, patent nr „Urządzenie stabilizujące, zwłaszcza do stabilizacji próbki podczas pomiarów z użyciem mikroskopu”, do zgł. pat. nr P.414050, (17.09.2015), właściciel: Uniwersytet Jagielloński; data uzyskania 2017.
 7. R. Sadowski, P. Łabuz, M. Buchalska, W. Macyk; patent nr „Fotokatalityczne powłoki z TiO2 na powierzchniach polimerowych aktywowane światłem widzialnym, sposób ich otrzymywania oraz ich zastosowanie;” do zgł. patentowego nr P.400098 (23.07.2012); zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński, data uzyskania 5.12. 2017.

International patents

 1. Przemysław Łabuz, Wojciech Macyk, Grazyna Stochel, Piotr B. Heczko, Magdalena Strus, Justyna Derdzińska, patent USA nr US 9,040,489, „Nanocrystalline Photocatalytic Colloid, a Method of Producing It and Its Use”, właściciel: Uniwersytet Jagielloński; data uzyskania 26.05.2015.
 2. Przemysław Łabuz, Wojciech Macyk, Grażyna Stochel, Piotr B. Heczko, Magdalena Strus; patent w Rosji do zgłoszenia nr 2012145755; nr patentu jeszcze nie nadany, „Composition in the Form of Liquid for Maintenance of Contact Lenses and Medical Materials”; właściciel: Uniwersytet Jagielloński; data uzyskania patentu 10.11.2015.
 3. Przemysław Łabuz, Wojciech Macyk, Grażyna Stochel, Piotr Heczko, Magdalena Strus, nr patentu europejskiego EP2563148; do zgłoszenia pat. 11727815.0-1454, „Composition in the form of liquid for maintenance of contact lenses and medical materials”, właściciel: Uniwerystet Jagielloński, data uzyskania patentu 28.07.2016.
 4. Przemysław Łabuz, Wojciech Macyk, Grażyna Stochel, Piotr Heczko, Magdalena Strus, nr patentu 5902672 – rozszerzenie na: Japonia, do zgł. pat. nr 507905/2013, „Composition in the form of liquid for maintenance of contact lenses and medical materials”, właściciel: Uniwerystet Jagielloński, data uzyskania patentu 18.03.2016.
 5. Przemysław Łabuz, Wojciech Macyk, Grażyna Stochel, Piotr Heczko, Magdalena Strus, nr patentu 2015215866 – rozszerzenie na: Australia, „Composition in the form of liquid for maintenance of contact lenses and medical materials”, właściciel: Uniwerystet Jagielloński, data uzyskania patentu 5.03.2016.
 6. Przemysław Łabuz, Wojciech Macyk, Grażyna Stochel, Piotr Heczko, Magdalena Strus, nr patentu – rozszerzenie na: Meksyk, do zgł. pat. nr 507905/2013, „Composition in the form of liquid for maintenance of contact lenses and medical materials”, właściciel: Uniwerystet Jagielloński, data uzyskania patentu 05.07.2016.
 7. Wojciech Macyk, Rafał Sadowski, Przemysław Łabuz, Marta Buchalska, nr patentu europejskiego EPO nie nadano jeszcze, do zgł. patent. nr (30.12.2013), „Photocatalytic TiO2 coatings on the polymer surfaces activated with visible light, method on their preparation and use thereof”, właściciel: Uniwersytet Jagielloński; data uzyskania 3.11.2016.
 8. Wojciech Macyk, Marta Buchalska, Mateusz Trochowski, Przemysław Łabuz, patent nr „A visible-light-activated multilayered photocatalyst and the method of its preparation”, do zgł. patent. nr EP 14833605.0

 

Domestic patent applications

 1. L. Fiedor, G. Stochel, K. Urbańska, zgłoszenie patentowe nr P 366 486, „Nowe pochodne chlorofilu, sposób otrzymywania nowych pochodnych chlorofilu i ich zastosowanie w celach terapeutycznych”, data dokonania zgłoszenia 22.03.2004.
 2. P. Łabuz, W. Macyk, G. Stochel, P.B. Heczko, M. Strus, zgłoszenie patentowe nr P 387353, „Nanokrystaliczny fotokatalizator aktywny w świetle widzialnym w postaci transparentnych roztworów koloidalnych, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie”, data dokonania zgłoszenia 26.02.2009.
 3. P. Łabuz, W. Macyk, G. Stochel, P.B. Heczko, M. Strus, zgłoszenie patentowe nr P 387404, „Nanokrystaliczny koloid fotokatalityczny, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie”, data dokonania zgłoszenia 04.03.2009.
 4. K. Szaciłowski, A. Podborska, zgłoszenie patentowe nr P.397593, „Modyfikowany powierzchniowo dwutlenek tytanu, sposób wytwarzania modyfikowanego powierzchniowo dwutlenku tytanu i zastosowanie modyfikowanego powierzchniowo dwutlenku tytanu”, zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński; data dokonania zgłoszenia 29.12.2011.
 5. R. Sadowski, P. Łabuz, M. Buchalska, W. Macyk; zgłoszenie patentowe nr P.400098; „Fotokatalityczne powłoki z TiO2 na powierzchniach polimerowych aktywowane światłem widzialnym, sposób ich otrzymywania oraz ich zastosowanie;” zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński; data dokonania zgłoszenia 23.07.2012.
 6. R. Sadowski, P. Łabuz, W. Macyk; zgłoszenie patentowe nr P.400099; „Fotokatalityczne powłoki z TiO2 na powierzchniach polimerowych aktywowane światłem słonecznym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie”; zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński; data dokonania zgłoszenia 23.07.2012.
 7. R. Sadowski, P. Łabuz, W. Macyk, R. Kotowicz; zgłoszenie patentowe nr P.400100; „Kompozycja polimerowa zawierająca montmorylonit oraz TiO2 oraz jej zastosowanie do wytwarzania elementów konstrukcyjnych o zwiększonej wytrzymałości i właściwościach samooczyszczających”; zgłaszający: Splast Sp z o.o. Sp. k., Jedlicze; data dokonania zgłoszenia 23.07.2012.
 8. W. Macyk, M. Buchalska, M. Trochowski, P. Łabuz; zgłoszenie patentowe nr P.406707; „Wielowarstwowy fotokatalizator aktywowany światłem widzialnym i sposób jego otrzymywania”; zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński; data dokonania zgłoszenia 30.12.2013.
 9. K. Szaciłowski, A. Podborska, M. Lis, K. Pilarczyk; zgłoszenie patentowe nr P.404078; „Hybrydowy element optoelektroniczny wykazujący efekt pamięci krótkotrwałej”; zgłaszający: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; data dokonania zgłoszenia 27.05.2013.
 10. Wojciech Macyk, Anna Regiel-Futyra, Grażyna Stochel, zgłoszenie patentowe nr P.411742; „Kompozyt zawierający chitozan i nanocząstki tlenku cynku oraz sposób jego otrzymywania”, zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński; data dokonania zgłoszenia 27.03.2015.
 11. Magdalena Strus, Grażyna Stochel, Małgorzata Brindell, Magdalena Pilarczyk-Żurek, Klaudyna Śpiewak, Grzegorz Majka, zgłoszenie patentowe nr P.413830 „Kompleks laktoferyny z jonami manganu, sposób jego otrzymywania, zastosowanie kompleksu oraz kompozycja farmaceutyczna zawierająca kompleks laktoferyny i jonów manganu”, zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński; data dokonania zgłoszenia 04.09.2015.

International patent applications

 1. L.G. Arnaut, M.M. Pereira, S.J. Formosinho, S. Simões, G. Stochel, K. Urbańska, British Patent Application nr GB0819594.3, “Solvent-free Large-scale Synthetic Methods for Sulfonated Chlorins and Acterioclorins and their Efficientphotodynamic Therapy Action”, data dokonania zgłoszenia 24.10.2008.
 2. L.G. Arnaut, M.M. Pereira, S.J. Formosinho, S. Simões, K. Urbańska, G. Stochel, International Patent Application, nr PCT/PT2009/000057, „Process for Preparing Chlorins and Their Pharmaceutical Uses”, data dokonania zgłoszenia 22.10.2009.
 3. P. Łabuz, W. Macyk, G. Stochel, P.B. Heczko, M. Strus, J. Derdzińska, International Patent Application, nr PCT/PL2010/050007, “Nanocrystalline Photocatalytic Colloid, a Method of Producing It and Its Use”, data dokonania zgłoszenia 26.02.2010.
 4. P. Łabuz, W. Macyk, G. Stochel, P. B. Heczko, M. Struś, International Patent Application, PCT/PL2011/050011, „Composition in the Form of Liquid for Maintenance of Contact Lenses and Medical Materials”, zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński; data dokonania zgłoszenia 23.04.2011.
 5. P. Łabuz, W. Macyk, G. Stochel, P. B. Heczko, M. Strus, J. Derdzińska, nr 13/148,192, „Nanocrystalline Photocatalytic Colloid, a Method of Producing It and Its Use”, rozszerzenie międzynarodowego zgłoszenia patentowego nr PCT/PL2010/050007 na USA, zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński; data dokonania zgłoszenia 05.08.2011.
 6. P. Łabuz, W. Macyk, G. Stochel, P. B. Heczko, M. Strus, J. Derdzińska, nr 10713733.3, „Nanocrystalline Photocatalytic Colloid, a Method of Producing It and Its Use”, rozszerzenie międzynarodowego zgłoszenia patentowego nr PCT/PL2010/050007 w European Patent Office, zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński; data dokonania zgłoszenia 26.09.2011.
 7. L.G. Arnaut, M.M. Pereira, S.J. Formosinho, S. Simões, K. Urbańska, G. Stochel, nr 09768255.3, „Process for Preparing Chlorins and Their Pharmaceutical Uses”, rozszerzenie międzynarodowego zgłoszenia patentowego nr PCT/PT2009/000057 w European Patent Office, zgłaszający: Universidade De Coimbra (Portugalia) i Bluepharma – Industria Farmacêutica, S.A. Coimbra (Portugalia); data dokonania zgłoszenia 18.04.2011.
 8. L.G. Arnaut, M.M. Pereira, S.J. Formosinho, S. Simões, K. Urbańska, G. Stochel, nr 2009307106, „Process for Preparing Chlorins and Their Pharmaceutical Uses”, rozszerzenie międzynarodowego zgłoszenia patentowego nr PCT/PT2009/000057 na Australię, zgłaszający: Universidade De Coimbra (Portugalia) i Bluepharma – Industria Farmacêutica, S.A. Coimbra (Portugalia); data dokonania zgłoszenia 19.04.2011.
 9. L.G. Arnaut, M.M. Pereira, S.J. Formosinho, S. Simões, K. Urbańska, G. Stochel, nr CA 2741429, „Process for Preparing Chlorins and Their Pharmaceutical Uses”, rozszerzenie międzynarodowego zgłoszenia patentowego nr PCT/PT2009/000057 na Kanadę, zgłaszający: Universidade De Coimbra (Portugalia) i Bluepharma – Industria Farmacêutica, S.A. Coimbra (Portugalia); data dokonania zgłoszenia 20.04.2011.
 10. G. Arnaut, M.M. Pereira, S.J. Formosinho, S. Simões, K. Urbańska, G. Stochel, nr 2011533133, „Process for Preparing Chlorins and Their Pharmaceutical Uses”, rozszerzenie międzynarodowego zgłoszenia patentowego nr PCT/PT2009/000057 na Japonię, zgłaszający: Universidade De Coimbra (Portugalia) i Bluepharma – Industria Farmacêutica, S.A. Coimbra (Portugalia); data dokonania zgłoszenia 22.04.2011.
 11. G. Arnaut, M.M. Pereira, S.J. Formosinho, S. Simões, K. Urbańska, G. Stochel, nr 2011114878, „Process for Preparing Chlorins and Their Pharmaceutical Uses”, rozszerzenie międzynarodowego zgłoszenia patentowego nr PCT/PT2009/000057 na Federację Rosyjską, zgłaszający: Universidade De Coimbra (Portugalia) i Bluepharma – Industria Farmacêutica, S.A. Coimbra (Portugalia); data dokonania zgłoszenia 24.05.2011.
 12. G. Arnaut, M.M. Pereira, S.J. Formosinho, S. Simões, K. Urbańska, G. Stochel, nr 200980147426.7, „Process for Preparing Chlorins and Their Pharmaceutical Uses”, rozszerzenie międzynarodowego zgłoszenia patentowego nr PCT/PT2009/000057 na Chińską Republikę Ludową, zgłaszający: Universidade De Coimbra (Portugalia) i Bluepharma – Industria Farmacêutica, S.A. Coimbra (Portugalia); data dokonania zgłoszenia 27.05.2011.
 13. G. Arnaut, M.M. Pereira, S.J. Formosinho, S. Simões, K. Urbańska, G. Stochel, nr 13/125,805, „Process for Preparing Chlorins and Their Pharmaceutical Uses”, rozszerzenie międzynarodowego zgłoszenia patentowego nr PCT/PT2009/000057 na USA, zgłaszający: Universidade De Coimbra (Portugalia) i Bluepharma – Industria Farmacêutica, S.A. Coimbra (Portugalia); data dokonania zgłoszenia 29.06.2011.
 14. Macyk, R. Sadowski, P. Łabuz; International Patent Application nr PCT/PL2012/000087; „Photocatalytic TiO2 Coatings at the Polymer sSrfaces Activated by Sunlight, the Methods of Producing It and Its Use”; zgłaszający: Splast Sp z o.o. Sp. k., Jedlicze; data dokonania zgłoszenia 11.09.2012.
 15. Łabuz, W. Macyk, G. Stochel, P. B. Heczko, M. Strus; nr 11727815,0; „Composition in the Form of Liquid for Maintenance of Contact Lenses and Medical Materials”; rozszerzenie międzynarodowego zgłoszenia patentowego nr PCT/PL2011/050011 w European Patent Office, zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński; data dokonania zgłoszenia 26.11.2012.
 16. Łabuz, W. Macyk, G. Stochel, P. B. Heczko, M. Strus; nr 13/643,484; „Composition in the Form of Liquid for Maintenance of Contact Lenses and Medical Materials”; rozszerzenie międzynarodowego zgłoszenia patentowego nr PCT/PL2011/050011 na USA, zgłaszający: twórcy; data dokonania zgłoszenia 25.10.2012.
 17. Łabuz, W. Macyk, G. Stochel, P. B. Heczko, M. Strus; nr 2013-507905; „Composition in the Form of Liquid for Maintenance of Contact Lenses and Medical Materials”; rozszerzenie międzynarodowego zgłoszenia patentowego nr PCT/PL2011/050011 na Japonię, zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński; data dokonania zgłoszenia 02.11.2012.
 18. Łabuz, W. Macyk, G. Stochel, P. B. Heczko, M. Strus; nr 2011245778; „Composition in the Form of Liquid for Maintenance of Contact Lenses and Medical Materials”; rozszerzenie międzynarodowego zgłoszenia patentowego nr PCT/PL2011/050011 na Australię, zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński; data dokonania zgłoszenia 29.10.2012.
 19. Łabuz, W. Macyk, G. Stochel, P. B. Heczko, M. Strus; nr 10-2012-7029884; „Composition in the Form of Liquid for Maintenance of Contact Lenses and Medical Materials”; rozszerzenie międzynarodowego zgłoszenia patentowego nr PCT/PL2011/050011 na Koreę, zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński; data dokonania zgłoszenia 14.11.2012.
 20. Łabuz, W. Macyk, G. Stochel, P. B. Heczko, M. Strus; nr CA 2797491; „Composition in the Form of Liquid for Maintenance of Contact Lenses and Medical Materials”; rozszerzenie międzynarodowego zgłoszenia patentowego nr PCT/PL2011/050011 na Kanadę, zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński; data dokonania zgłoszenia 25.10.2012.
 21. Łabuz, W. Macyk, G. Stochel, P. B. Heczko, M. Strus; nr MX/E/2012/080199; „Composition in the Form of Liquid for Maintenance of Contact Lenses and Medical Materials”; rozszerzenie międzynarodowego zgłoszenia patentowego nr PCT/PL2011/050011 na Meksyk, zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński; data dokonania zgłoszenia 26.10.2012.
 22. Łabuz, W. Macyk, G. Stochel, P. B. Heczko, M. Strus; nr 2012145755; „Composition in the Form of Liquid for Maintenance of Contact Lenses and Medical Materials”; rozszerzenie międzynarodowego zgłoszenia patentowego nr PCT/PL2011/050011 na Rosję, zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński; data dokonania zgłoszenia 26.10.2012.
 23. Łabuz, W. Macyk, G. Stochel, P. B. Heczko, M. Strus; nr BR 112012 0274970; „Composition in the Form of Liquid for Maintenance of Contact Lenses and Medical Materials”; rozszerzenie międzynarodowego zgłoszenia patentowego nr PCT/PL2011/050011 na Brazylię, zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński; data dokonania zgłoszenia 26.10.2012.
 24. Macyk, R. Sadowski, P. Łabuz, M. Buchalska; International Patent Application nr PCT/EP2013/065400; “Photocatalytic TiO2 Coatings on the Polymer Surfaces Activated with Visible Light, Method of Their Preparation and Use Thereof”; zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński; data dokonania zgłoszenia 22.07.2013.
 25. Macyk, M. Buchalska, M. Trochowski, P. Łabuz; International Patent Application nr PCT/PL2014/050081; „A Visible-light-activated Multilayered Photocatalyst and the Method of Its Preparation”; zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński; data dokonania zgłoszenia 30.12.2014.
 26. Heczko, G. Stochel, A. Kyzioł, A. Machul, D. Mikołajczyk, M. Strus, C. Nicolas, E. Galliene, O. Martin; międzynarodowe zgłoszenie patentowe nr EP14306315,4 w European Patent Office; „Compounds for Their Use as Antibacterial Drugs for the Treatment and/or the Prevention of Infection(s) Caused by Biofilm-forming Bacteria”; zgłaszający: Centre National de la Recherche Scientifique Universite D’Orleans; data dokonania zgłoszenia 26.08.2014.
 27. Wojciech Macyk, Anna Regiel-Futyra, Grażyna Stochel, międzynarodowe zgłoszenie patentowego nr PCT/IB2015/056709, „Kompozyt zawierający chitozan i nanocząstki tlenku cynku oraz sposób jego otrzymywania” („Composite containing chitosan and zinc oxide nanoparticles and a process for its preparation”), zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński; data dokonania zgłoszenia 03.09.2015.
 28. Olivier Martin, Estelle Galliene-Boivineau, Cyril Nicolas, Piotr B. Heczko, Grażyna Stochel, Magdalena Strus, Agnieszka Kyzioł, Diana Mikołajczyk, Agnieszka Machul, międzynarodowe zgłoszenie patentowe nr PCT/EP2015/069571 „Compounds for Their Use as Drugs for the Treatment and/or the Prevention of Infection(s) Caused by Biofilm-forming Bacteria”; rozszearzenie zgłoszenia patentowego nr EP14306315,4 (European Patent Office), zgłaszający: Centre National de la Recherche Scientifique (Paris), Universite D’Orleans, Uniwersytet Jagielloński; data dokonania zgłoszenia 26.08.2015.
 29. Wojciech Macyk, Rafał Sadowski, Przemysław Łabuz, Marta Buchalska, nr KR20157004281, “Photocatalytic TiO2 Coatings on the Polymer Surfaces Activated with Visible Light, Method of Their Preparation and Use Thereof”, rozszerzenie międzynarodowego zgłoszenia patentowego nr PCT/EP2013/065400 w Korei; zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński; data dokonania zgłoszenia 17.02.2015.
 30. Wojciech Macyk, Rafał Sadowski, Przemysław Łabuz, Marta Buchalska, nr 2015-523511, “Photocatalytic TiO2 Coatings on the Polymer Surfaces Activated with Visible Light, Method of Their Preparation and Use Thereof”, rozszerzenie międzynarodowego zgłoszenia patentowego nr PCT/EP2013/065400 na Japonię; zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński; data dokonania zgłoszenia 22.01.2015.
 31. Wojciech Macyk, Rafał Sadowski, Przemysław Łabuz, Marta Buchalska, nr 201380039330.5, “Photocatalytic TiO2 Coatings on the Polymer Surfaces Activated with Visible Light, Method of Their Preparation and Use Thereof”, rozszerzenie międzynarodowego zgłoszenia patentowego nr PCT/EP2013/065400 w Chinach; zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński; data dokonania zgłoszenia 06.02.2015.
 32. Wojciech Macyk, Rafał Sadowski, Przemysław Łabuz, Marta Buchalska, nr 501/DELNP/2015, “Photocatalytic TiO2 Coatings on the Polymer Surfaces Activated with Visible Light, Method of Their Preparation and Use Thereof”, rozszerzenie międzynarodowego zgłoszenia patentowego nr PCT/EP2013/065400 w Indiach; zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński; data dokonania zgłoszenia 21.01.2015.
 33. Wojciech Macyk, Rafał Sadowski, Przemysław Łabuz, Marta Buchalska, nr 14/416,097, “Photocatalytic TiO2 Coatings on the Polymer Surfaces Activated with Visible Light, Method of Their Preparation and Use Thereof”, rozszerzenie międzynarodowego zgłoszenia patentowego nr PCT/EP2013/065400 w USA; zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński; data dokonania zgłoszenia 21.01.2015.
 34. Wojciech Macyk, Rafał Sadowski, Przemysław Łabuz, Marta Buchalska, nr 13744999.7, “Photocatalytic TiO2 Coatings on the Polymer Surfaces Activated with Visible Light, Method of Their Preparation and Use Thereof”, rozszerzenie międzynarodowego zgłoszenia patentowego nr PCT/EP2013/065400 w European Patent Office; zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński; data dokonania zgłoszenia 23.02.2015.
 35. Wojciech Macyk, Marta Buchalska, Mateusz Trochowski, Przemysław Łabuz; nr 14/768,576, „A Visible-light-activated Multilayered Photocatalyst and the Method of Its Preparation”; rozszerzenie International Patent Application nr PCT/PL2014/050081 w USA; zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński; data dokonania zgłoszenia 19.08.2015.
 36. Wojciech Macyk, Marta Buchalska, Mateusz Trochowski, Przemysław Łabuz; nr 14833605.0, „A Visible-light-activated Multilayered Photocatalyst and the Method of Its Preparation”; rozszerzenie International Patent Application nr PCT/PL2014/050081 w European Patent Office; zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński; data dokonania zgłoszenia 19.08.2015.
 37. Magdalena Strus, Grażyna Stochel, Małgorzata Brindell, Magdalena Pilarczyk,-Żurek, Klaudyna Śpiewak, Grzegorz Majka, zgłoszenie patentowe nr PCT/IB2016/055218, „A complex of lactoferrin with manganese ions, a method of manufakturing, use and a pharmaceutical composition comprising complex of lactoferrin with manganese ions”, zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński, data dokonania 1.09.2016
 38. Wojciech Macyk, Marta Buchalska, Mateusz Trochowski, Przemysław Łabuz, zgłoszenie patentowe nr PCT/PL2014/050081, rozszerzenie na Japonię nr 14/915.295, „A visible-light-activated multilayered photocatalyst and the method of its preparation” zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński, data dokonania: 25.05.2016.
 39. Anna Futyra, Wojciech Macyk, Grażyna Stochel „Composite containing chitosan and zinc oxide nanoparticles and a process for its preparation” nr zgloszenia EP15780936.9 z dnia 26.10.2017.

Licenses

1.    Udzielenie licencji niewyłącznej na wykorzystanie wynalazku: P. Łabuz, W. Macyk, G. Stochel, P.B. Heczko, M. Strus „Nanokrystaliczny fotokatalizator aktywny w świetle widzialnym w postaci transparentnych roztworów koloidalnych, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie”, Urząd Patentowy RP, P 387353, 2009; do produkcji filtrów do oczyszczania powietrza, 2009.